VILKÅR FOR BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA

 

>> Formålet med denne prosedyren:

THEA Nordic AB respekterer nettstedets brukerrelaterte opplysninger og overholder lovgivningen som beskytter dine personopplysninger (særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om den frie strømmen av slike data.

THEA Nordic AB har introdusert denne prosedyren for å informere deg om sin praksis med hensyn til innsamling, bruk og offentliggjøring av dine personlige data som du måtte trenge å gi under besøket på nettstedet vårt.

Vennligst vær sikker på at du fullt ut aksepterer disse personvernreglene før du bruker eller gir informasjon på nettstedet.

Du godtar og forstår betingelsene i denne personvernreglene ved bruk av nettstedet.

 

>> Informasjon gitt frivillig av brukerne:

Personlig informasjon betyr all informasjon som gjør det mulig å kontakte deg eller identifisere deg.

Personlig informasjon er nødvendig for å kunne få tilgang til informasjonen som vises og ytterligere informasjon om nettsiden.

Når du får tilgang til noe verktøy eller en interaktiv tjeneste, må du frivillig gi den ønskede informasjonen.

Vi vil bruke dine personlige opplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

 

>> Bruk og offentliggjøring av dine personlige opplysninger:

Hvis du oppgir personlig informasjon som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon, samtykker du i at vi kan kontakte deg for å svare på forespørselen din og om nødvendig tilby tjenester eller informasjon som vi tror kan være interessant for deg (“beregnet formål”). Du kan imidlertid fravike denne tjenesten når som helst.

THEA Nordic AB vil benytte alle personopplysninger som er gitt i samsvar med det tiltenkte formål.

 

>> Sikkerhet og kvalitet på informasjonen:

Vi har tatt forholdsregler for å beskytte personlige opplysninger du har oppgitt på denne nettsiden, og som vi har brukt i samsvar med personvernreglene.

I tillegg til tekniske forholdsregler, bruker vi også fysiske kontroller og prosedyrer for å beskytte dine personlige opplysninger.

Dessverre kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet i tilfeller der tredjeparter forsøker å omgå våre sikkerhetsforanstaltninger eller avskjære Internett-sendinger.

 

>> Registrering på webserveren og IP-adressene:

Nettstedet holder oversikt over brukeropplysningene dine, for eksempel kildenavn, dato og klokkeslett fra når siden ble lastet ned (f.eks. din IP-adresse og domenenavnet ditt, henviser til nettsiden (hvis noen) og andre innstillinger (f.eks. søkekriterier) som er i nettadressen din (Internett-adresse).

Vi bruker disse dataene til å bedre forstå og bestemme hvilke deler av nettstedet som brukerne foretrekker (f.eks. basert på antall besøk på disse sidene).

Denne informasjonen er gitt i en arkivmappe og brukes av THEA Nordic AB i sine statistiske rapporter.

 

>> Lovens anvendelse:

Vi må kanskje behøve å gi personopplysninger til rettshåndhevende organer, domstoler eller myndigheter. THEA Nordic AB vil samarbeide og svare på slike henvendelser i samsvar med loven og vil treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at etterspørselen forstår den sensitive karakter av personopplysningene den mottar.

Vi herved uttrykkelig forbeholder oss retten til å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

 

>> Tilgang, korreksjon og annen informasjon:

Du har rett til å få tilgang til, rette eller slette dine personlige opplysninger ved å sende en e-post til privacy.nordic@theapharma.com eller til Thea Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro.

Hvis du vil slette din konto fra vår database eller hvis du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss, eller du trenger mer informasjon om personvernreglene, vennligst send oss en e-post til privacy.nordic@theapharma.com, eller brev til Thea Nordic, Storgatan 55, 70363 Örebro.